Confy Adult

İNKONTİNANSA

Yaşın İnkontinansa Etkisi

Yaşlanma üriner inkontinansa yol açmaz ama yaşla ilişkili değişiklikler buna yatkınlık oluşturabilir. Yaygın inanışın aksine idrar kaçırma yaşlanma sürecinin normal bir sonucu değildir. Yaşla beraber mesane kontraktilitesi, mesane kapasitesi işemeyi geciktirme becerisi azalır. Yaşa bağlı olarak fonksiyonel üretral basınç azalır. Kadınlarda östrojenin azalma etkileri ve güçsüzleşmiş periüretral ve pelvik kaslar nedeniyle üretral direnç azalır. Pek çok erkekte prostat genişler. Erkeklerde prostat büyümesiyle ilişkili olarak üretral direnç artar, idrar akım hızı azalır, idrar retansiyonuna yatkınlık gelişir. Her iki cinsiyette mesane hiperaktif olma eğilimindedir. Ayrıca, mesane kapasitesi de azalmaktadır ve böbreğin konsantre edici mekanizmalarında yaşa bağlı düşüş görülür.

Devamı

İDRAR KAÇIRMA

İdrarın ani ve istem dışı olarak idrar yolundan dışarı çıkışı "idrar inkontinansı" veya "idrar kaçırma" olarak tanımlanır. 30 yaşın üzerindeki her 4 kadından 1'inde görülebilen bu sorun, kişinin günlük aktivitesini kısıtlar ve yaşam kalitesini

Devamı

İNKONTİNANSA
İnkontinanstan Korunma Ve Önleme
İnkontinans riskini azaltmak için öneriler: Sağlıklı kilo kontrolü; Obeziteden korunmak ve ideal kiloda olmak inkontinans riskini azaltır. Sigaranın bırakılması; Sigara içilmemesi, sigaranın bırakılması inkontinans riskini azaltır. Kegel egzersizleri; Özellikle gebelikte olmak üzere, Kegel egzersizlerinin günlük yaşamda uygulanması inkontinans riskini azaltır.
 
Devamı

Go to top of page