İdrar Kaçırma

Üriner İnkontinans Hakkında

Üriner İnkontinans, miktarı ne olursa olsun her türlü istemsiz idrar kaçırma durumudur. İdrar kaçırmanın sebepleri ve risk faktörleri;

I. İlerleyen Yaş
II. Kadınlarda Doğum
III. Fazla Kilo (obezite)
IV. Kalıtımsal Sebepler
V. Kabızlık
VI. Sigara
VII. Kronik Hastalıklar

Üriner İnkontinans Tipleri

a) Fonksiyonel İnkontinans: Mesane fonksiyonel ve yapısal olarak normal olmakla birlikte; demans, depresyon ve deliryum gibi kognitif ve psikolojik problemleri olan kişilerin kontinans yeteneğini organize edememesinden ya da ortopedik problemler nedeni ile hareket yeteneği kısıtlanmış kişilerin zamanında tuvalete gitme becerilerinin azalmasından kaynaklanmaktadır.

b) Stres İnkontinans: Pelvik taban kaslarının gevşemesi sonucu abdominal basıncın üretral sfinkter kapanma basıncını aştığı; öksürme, gülme ve hapşırma gibi aktivitelerden sonra küçük hacimli idrar kaçışı olmasıdır.

c) Sıkışma Tipi İnkontinans: Detrusor aşırı aktivitesine bağlı olarak kontrol edilemeyen ani sıkışma tipi hissi ile idrar kaçırılmasıdır.

d) Taşma İnkontinansı: Bozulmuş mesane duvar kontraksiyonu ya da sfinkterin gevşeme kusurundan dolayı artan mesane volümünün ve intravezikal basıncın; mekanik baskı yaratarak sürekli bir idrar kaçışına neden olmasıdır.

e) Karma İnkontinans: Stres tipi ve sıkışma tipi inkontinansın bir arada olduğu inkontinans tipidir.

Not: Yukarıda verilen tüm bilgiler, bilgi verme amaçlı olup, tıbbi öneri yerine kullanılmamalıdır.