İNKONTİNANSA

Yaşın İnkontinansa Etkisi

Yaşlanma üriner inkontinansa yol açmaz ama yaşla ilişkili değişiklikler buna yatkınlık oluşturabilir. Yaygın inanışın aksine idrar kaçırma yaşlanma sürecinin normal bir sonucu değildir.Yaşla beraber mesane kontraktilitesi, mesane kapasitesi idrar yapmayı geciktirme becerisi azalır.Yaşa bağlı olarak fonksiyonel üretral basınç azalır.Kadınlarda östrojenin azalma etkileri ve güçsüzleşmiş periüretral ve pelvik kaslar nedeniyle üretral direnç azalır.

Pek çok erkekte prostat genişler.Erkeklerde prostat büyümesiyle ilişkili olarak üretral direnç artar, idrar akım hızı azalır, idrar retansiyonuna yatkınlık gelişir. Her iki cinsiyette mesane hiperaktif olma eğilimindedir.Ayrıca, mesane kapasitesi de azalmaktadır ve böbreğin konsantre edici mekanizmalarında yaşa bağlı düşüş görülür.

Yaş ilerledikçe idrar kaçırma görüldüğü takdirde önemli olan tanıda inkontinans tipinin belirlenmesidir. Çünkü her tip idrar kaçırmada her tedavi yaklaşımı etkili olmayabilir. Bu açıdan en doğru tedavinin idrar kaçırma tipine göre belirlenmesi gereklidir.